Landschappen in Heeze
Landschappen in Heeze
21 september 2018
Eindhoven Evergreen
14 april 2021
Toon alles

De Verlichte Stad

49.50

Te bestellen vanaf 29 november 2019 t/m 31 december:
Aktieprijs €42,50
Vanaf 1 januari 2020: €49,50

Verzenden binnen Nederland  : € 5,-

Het nieuwe boek over Eindhoven : Ode aan de stad.
312 pagina’s
Formaat 24,5 x 33 cm
Hardcover
ISBN: 97890829984-2-9

De Verlichte Stad

Architectuurfotograaf Norbert van Onna deelt in dit fotoboek zijn verwondering over de stad Eindhoven. Eindhoven is zijn muze, de muze van het licht.
Licht heeft de afgelopen honderdvijftig jaar onafgebroken een impuls aan de stad gegeven en zal ook de economische basis voor de stad van de toekomt vormen. Er wordt verwacht dat licht als datatransmitter een nieuwe revolutie ontketent en Eindhoven loopt hierin voorop. Hier wordt immers innovatieve technologie op gebied van fotonica en zonne-energie ontwikkeld.
De hoogstaande kenniseconomie brengt nieuwe ecosystemen voort. In de slipstream van hightech en design raast een eruptie van energie en creativiteit door de stad. Hoogbouw neemt toe en woontorens bepalen inmiddels het silhouet van de stad. Als een magneet weet Eindhoven jongeren aan te trekken, die komen studeren, werken en er ook willen blijven wonen. Achterstandswijken worden met succes gerevitaliseerd. De stad is gegroeid. Is slim, volwassen, verlicht en inclusief geworden. Meer in balans op alle gebieden.

In Eindhoven wordt iedereen verlicht.

Enlightened Eindhoven

Architectural photographer Norbert van Onna shares his fascination with the city of Eindhoven in this photo book. Eindhoven is his muse, the muse of light. Light has given an uninterrupted impulse to the city for the past 150 years, and it will continue to form its economic foundation in the future. Light is expected to revolutionize data transmission, and Eindhoven is at the forefront of it. After all, this is where innovative technology is being developed in the fields of photonics and solar energy. The thriving knowledge economy brings about new ecosystems. In the slipstream of high-tech and design, a surge of energy and creativity flows through the city. The number of high-rises is increasing, and residential towers are shaping the silhouette of the city. Like a magnet, Eindhoven manages to draw in the young, who come to study, work, and eventually want to live there too. Disadvantaged areas are successfully revitalized. The city has grown. It is smart, grown-up, enlightened, and inclusive. It is more balanced in every aspect.

In Eindhoven, everyone becomes enlightened.

Categorie: